Tapahtumat ja aikataulu

Alustavien tutkimustulosten julkaisu (FIN/EN) | Laadullinen haastattelututkimus

LEADIS-tutkimusprojektin tiimi toteutti 1.10.-10.12.2020 laadullisen haastattelututkimuksen, jonka avulla kartoitimme työntekijöiden ja lähijohtajien kokemuksia etätyöstä ja sen johtamisesta kolmen teeman kautta. Teemat ovat e-lähijohtajuus, itsensä johtaminen sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen.

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa keskeisiä tekijöitä hyvinvoinnin ja etätyön tuloksellisen johtamisen tueksi sekä tarjota käytännön suosituksia etätyöntekijöille ja työnantajille. Raportissa kuvataan haastatteluihin osallistuneiden etätyöntekijöiden käytännön kokemuksia ja tunteita etätyöstä. Hyödynnämme tutkimusaineistoa useissa eri tieteellisissä julkaisuissa, väitöskirjoissa sekä pro gradu –tutkielmissa.

 

 

Lisätiedot:

Hilpi Kangas, vastaava projektitutkija

hilpi.kangas@univaasa.fi