OTA YHTEYTTÄ

Liisa Mäkelä

liisa.makela@univaasa.fi | LinkedIn

Projektinjohto

Henkilöstöjohtamisen professori, Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmän johtaja | Vaasan yliopisto

Tutkijana kiinnostukseni suuntautuu ensisijaisesti hyvinvointiin ja lähijohtajuuteen liittyviin aiheisiin. Tutkin hyvinvointia erilaisissa konteksteissa, esimerkiksi etätyössä ja kansainvälisissä työtehtävissä.

Vapaa-aika kuluu perheen, koirien ja ajoittain myös erilaisten käsityöprojektien parissa.

Hilpi Kangas

hilpi.kangas@univaasa.fi | LinkedIn

Vastaava projektitutkija

Yliopisto-opettaja | Vaasan yliopisto

Tutkijana olen kiinnostunut erityisesti esimies-alaissuhteista ja työhyvinvointiin liittyvistä teemoista. Aiemmassa tutkimuksessani olen tarkastellut johtajuutta esimies-alaissuhteiden kautta haastavissa konteksteissa, esimerkiksi uuden lähijohtajuuden, esimies-alaiskonfliktien ja osapuolten välisen fyysisen etäisyyden kautta.

Vapaa-aikani kuluu vauhdikkaasti lapsiperhearkea pyörittäessä. Minut löytää usein myös metsästä koiran kanssa, tai kahvakuulaa heiluttelemasta salilta.

Jussi Tanskanen

jussi.tanskanen@univaasa.fi

Vastaava projektitutkija

Yliopisto-opettaja, yhteiskuntapolitiikka | Jyväskylän yliopisto

Tutkimusintressini sijoittuvat työhyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden tutkimukseen. Olen erikoistunut määrällisiin tutkimusmenetelmiin.

Vapaa-ajalla harrastan kulttuuria, kasvisten kasvattamista ja niiden kokkailua.

Toni Lehtimäki

toni.lehtimaki@univaasa.fi | LinkedIn

Projektitutkija

Lehtori ja valmentaja | TAMK, Proakatemia

Tällä hetkellä toimin sekä projektitutkijana Vaasan yliopistossa että TAMKin yrittäjyysyksikön Proakatemian lehtorina.

Tutkijana olen erittäin kiinnostunut sekä johtajuudesta että työhyvinvoinnista. Olen opiskellut Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa 2016 (KTM) sekä Itä-Lontoon yliopiston psykologian laitoksessa 2018. Lontoossa pääaineina olivat positiivinen psykologia ja valmennuspsykologia. Minun intohimonani on yhdistää nämä kaksi, eli johtaminen ja positiivinen psykologia toisiinsa.

Tykkään ulkoiluttaa fillaria sekä harrastaa muuta kestävyysurheilua vapaa-ajallani.

Heini Pensar

heini.pensar@univaasa.fi | LinkedIn

Projektitutkija

Olen johtamisen ja organisaation KTM Lundin yliopistosta. Intohimoni liittyvät henkilöstön kehittämiseen, etenkin lähijohtajien valmennukseen sekä työntekijäonnistumiseen. Olen johtanut etätyötä ja hajautettuja tiimejä eri kokoisissa sekä eri toimialojen organisaatioissa ja samalla olen itsekin ollut osa etätyöyhteisöä.

Tutkimustyölläni haluan vaikuttaa entistä työntekijälähtöisempien johtamismallien syntymiseen. Tässä tutkimusprojektissa vastuualueeni on digitaaliset työympäristöt.

Kotona riittää vilskettä viiden lapsen äidille ja kun harrastuksiin jää aikaan, niihin kuuluvat lenkkeily, kuoro ja ratsastuksen opettelu.

Johanna Jansson

Johanna Jansson

linda.jansson@student.univaasa.fi | LinkedIn

Tohtorikoulutettava

TKI-päällikkö, Yrittäjyys ja hyvinvointi | Centria-ammattikorkeakoulu

Olen laskentatoimen ja yritysjuridiikan KTM, joka on löytänyt kutsumuksensa henkilöstöjohtamisesta työuran myötä.

Tutkijana minua kiinnostaa erityisesti etätyö henkilöstöjohtamisen hallinnollisena prosessina. Haluan tutkimukseni avulla syventää ymmärrystä etätyöstä eri organisaatiotasoja koskevana hallinnollisena tehtäväkokonaisuutena. Lisäksi haluan tuoda esiin etätyön hallinnoinnissa tarvittavia henkilöstöjohtamisen rooleja ja kompetensseja.

Harrastuksiini kuuluvat lenkkeily ja hiihto sekä joukkueenjohtajan tehtävät juniorijalkapallon parissa. Kesäisin minut valtaa marjamania, joka jatkuu ensimmäisiin pakkasiin asti.

Samu Kemppinen

samu.kemppinen@univaasa.fi

Tutkimusavustaja

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma, Yhteiskuntapolitiikka | Jyväskylän yliopisto

Osaamiseni ja kiinnostukseni painottuu sosiaaliseen hyvinvointiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä tilastollisten menetelmien soveltamiseen tutkimuksessa. Projektissa vastuullani on aineiston käsittelyä, tilastollista mallintamista sekä raporttien tuottamista.

Vapaa-aikani kuluu tällä hetkellä pro gradu -tutkielman parissa. Tutkielmassani tarkastelen sosiaalisen pääoman roolia yhtenä terveyserojen selittäjänä rakenneyhtälömallinnuksen avulla.

Ida-Maria Palmu

ida-maria.palmu@univaasa.fi | LinkedIn

Tutkimusavustaja

Viestinnän monialainen maisteriohjelma, Digitaalinen media | Vaasan yliopisto

Viestintä ja markkinointi ovat intohimoni. Projektityöskentelyn ohessa työstän pro gradu -tutkielmaani liittyen vuorovaikutukseen digitaalisissa työympäristöissä.

Vapaalla suuntaan salille, luontoon, opettelen pianonsoiton saloja ja käytän aikani ruoanlaiton parissa.