Hei, ja tervetuloa Lähiö-Inno-hankkeen sivuille!

The Suburban Innovation project details in English

Tutkimushankkeen tavoitteena on torjua asuinalueiden segregaatiota ja vahvistaa niiden sosiaalista kestävyyttä. Olemme osa laajempaa ympäristöministeriön koordinoimaa kansallista lähiöohjelmaa.

Tutkimme käyttäjäinnovaatioita erityisesti paikkaperustaisesta näkökulmasta uudenlaisena tiedonhankintastrategiana sekä aitona osallistumisen välineenä. Vaasassa perehdymme Olympiakorttelin ja Ristinummen alueisiin syyskuusta 2020 alkaen aina hankkeen päättymiseen vuoden 2022 loppuun saakka.

Meitä kiinnostaa, miten eri toimijoiden näkökulmat kohtaavat lähiöiden kehittämisessä. Pyrimme hankkeen aikana parantamaan toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Hankkeen tutkimustietoa hyödyntämällä kaupungin elinvoima paranee ja alueen asukkaiden hyvinvointi vahvistuu.

Lähiö-Inno-tutkimushanke vastaa yleisemminkin sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävien kaupunkien tietotarpeisiin.

Hankkeessa luotavaa tietoa ja kehitettäviä menetelmiä voidaan käyttää päätöksenteon ja strategisen kaupunkikehityksen perustana. Hankkeen aikana opimme paremmin ymmärtämään Pohjanmaan maakuntakeskuksen asuinalueiden urbaania muutosta.