Työryhmät

Voit ehdottaa myös omaa työryhmää jo tässä vaiheessa.

Työryhmät muodostetaan myöhemmin abstraktien ja vastaanotettujen ehdotusten pohjalta.

 

Abstraktien jättöaika: 15.5– 20.9. 2019. Suositeltava pituus on 200 sanaa.

Abstraktit ja työryhmäehdotukset tulee ilmoittaa suoraan sähköpostiosoitteeseen: mtp19@univaasa.fi

 

Alustavasti ehdotetut työryhmät:

 • ”Paikka, koulutus ja osallisuus: maantieteellisiä näkökulmia tasa-arvoon ja tulevaisuuden horisontteihin”
 • ”Utopiat nykypäivän maantieteessä”
 • ”Maantieteen opetus: käytänteitä, näkemyksiä ja kokemuksia”
 • ”Maaseutu ja kaupunki samassa kuvassa”
 • ”Globaali etelä”
 • ”Muuttuva Euroopan unioni ja aluekehittämisen tulevaisuus”
 • ”Aluekehittämisen tietopohja ja uudet aineistot”
 • ”Kaupunkisuunnittelu ja paikan voima”
 • ”Maaseudun mosaiikki ja paikan voima”
 • ”Innovaatioiden maantiede ja aluekehitys”
 • ”Kompleksinen aluekehittäminen”
 • ”Oikeudenmukaisten siirtymien maantieteet”