Hanke

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut on Etelä-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoitusta saanut Vaasan yliopiston koordinoima hanke. Hankkeen kehityskohteena ovat oman talouden hallinnan, energiatehokkuuden ja kiertotalouden pelilliset ratkaisut, joihin liittyy merkittävää liiketoimintapotentiaalia.

Pelillistämishankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jolla voidaan systematisoida peleihin ja pelillistämiseen liittyvää, erilaista osaamista yhdistävää TKI-toimintaa sekä suunnitella, konseptoida ja demonstroida pelillistettyjä ratkaisuja sekä edistää niiden kaupallistamista.

Tarkoituksena on myös kehittää mittareita ja työkalu, jolla voidaan arvioida pelillisten ratkaisujen vaikuttavuutta oman talouden hallintaan, kestävään kehitykseen ja ilmastomyönteisyyteen liittyvissä valinnoissa valikoidussa kohderyhmässä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alueen kasvuhakuiset teknologia-yritykset, energia- ja kiertotalousalojen yritykset, muut hankkeen tuloksista kiinnostuneet yritykset, startup-yhteisöt ja yhdistykset sekä alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja oppilaitokset.

Hanketta vetävät taloustieteen professori Panu Kalmi ja viestintätieteiden professori Tanja Sihvonen.
Hankkeen projektitutkijat: Saija Alanko ja Mikael Mäenpää

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Projektin yhteyshenkilö: Panu Kalmi
Projektin kesto: 1.1.2019 – 30.4.2021
Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, EAKR
Kokonaisbudjetti: 265 986€

  • Vaasan yliopiston taloustieteen sekä viestintätieteiden oppiaineet saivat toteuttaakseen kaksivuotisen EAKR-hankkeen Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2018–2020Koska vuonna 2020 koronapandemia aiheutti monenlaisia viivästyksiä, hankekautta jatkettiin vielä huhtikuun loppuun asti 2021, mutta hankkeen kokonaisbudjetti 265 986 € pysyi samana.  Hankkeessa kehitettiin kotitalouksille pelillisiä menetelmiä kiertotalouden edistämiseen, energian käytön vähentämiseen sekä oman talouden hallintaan. 
  • Hankkeen ohjausryhmään kuului Etelä-Pohjanmaan liiton lisäksi Sepeli ry, Sedu, Into Seinäjoki sekä yhteistyöyrityksinä Lakeuden Etappi, Thermopolis ja OmaSpLisäksi pelillisten menetelmien kehittämisessä tehtiin yhteistyötä Valakia Oy:n, Gambit Oy:nNuotron Oy:n, Aistico Oy:n, Holotna Oy:n ja Wapice Oy:n kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat olleet työpajojen yhteydessä myös VEBICSuomen ympäristöopisto SYKLI, Oulun yliopiston taloustieteen oppiaine, Vaasan yliopiston Levón instituutti, Takuusäätiö sekä SeAMK (MuoviSampo-hanke)Hanke järjesti yleisöluennon Seinäjoen kansalaisopistolla, osallistui Vaasa Game Days– sekä Tietoprovinssitapahtumiin, Suomen Kiertovoiman Neuvonta- ja viestintäpäiville Pietarsaaressa sekä Energiaoivalluksia -webinaariinLisäksi osallistuttiin EU Etelä-Pohjanmaalla tapahtumaan Alajärvellä. Hanketta esiteltiin myös Seinäjoen lukiolla joulukuussa 2019 sekä Vientikillan kesäpäivillä Ylihärmässä Artturin talolla kesäkuussa 2020. 
  • Viestimissä hanke oli esillä Lakeuden etapin tiedotuslehti Etappi-aviisissa ja Etappi-radiossa. Hankkeesta oli juttu myös EU Etelä-Pohjanmaalla tiedotuslehdessä. Lisäksi hanketta esiteltiin Talotekniikka-lehdessä sekä Vastuullisuusuutisissa. 
  • Työpajat antoivat hankkeessa keskeisen substanssiosaamisen pelinkehittelijöille. Työpajoissa alustuksia esittivät Suvi Karirinne, Aura Piha, Enni Ruokamo, Harri Lehtinen, Ari Autio, Pekka Riihimaa, Minna Markkanen sekä Kari Laasasenaho  

Hankkeen eteneminen