Program

Thursday, February 11, 2021

12:00–13:45 (UTC+2)

Assistant Professor Emma Christensen (Roskilde University) and Professor Lars Thøger Christensen (Copenhagen Business School)

“Examining the (Re)presentational Voice”

13:45–14:15 (UTC+2)

Virtual coffee break

14:15–16:00 (UTC+2)

Professor Samantha Warren (University of Portsmouth)

“Using Instagram in a participant-led field study: Reflections on the politics of organizational communication and identity”

 

Friday, February 12, 2021

Time (Helsinki, UTC+2) Thematic panel session Time (Helsinki, UTC+2) Thematic panel session
9:00–10:00 (UTC+2) Käsitteiden omaksuminen ja käyttö politiikan ja lainsäädäntötyön kontekstissa: Tarkastelussa Suomen liikennepalvelulakiprosessi (2015-2019) (in Finnish) 9:00–10:30 (UTC+2) Digimaailman tasa-arvo ja multimodaalinen käytettävyys (in Finnish)

9:00–9:05 Panelistien esittäytyminen ja pelisäännöt

9:05–9:15 Taksialan digimuutostutkimus. Käsitteet politiikan ja lainsäädäntötyön kontekstissa, Arto Lanamäki & Karin Väyrynen

9:15–9:45 Käsitteet, Arto Lanamäki & Karin Väyrynen esittelevät; Tommi Lehtonen & Paula Rossi reflektoivat

9:45–10:00 Yleisökommentit, keskustelu ja yhteenveto

9:00–9:15 Yleisalustus työelämän tasa-arvosta ja saavutettavuudesta, Riitta Lahtinen & Sanna Nuutinen

9:15–9:30 Käytännön esimerkkejä digitaalisesta saavutettavuudesta ja tulkkausmuodoista, Liisa Sammalpenger

9:30–9:45 Saavutettavuuden näkökulmat ja monimuotoisuus tutkimuksen ja tulkkauksen valossa, Stina Ojala

9:45–10:00 Kahvitauko

10:00–10:30 Keskustelua alustusten herättämistä kysymyksistä ja yleisesti saavutettavuudesta

12:00–14:30 (UTC+2) 12:00–14:30 (UTC+2) Perspectives to responsibility in organizational communication

12:00–12:05 Introduction, Manuel Célio Conceição

12:05–12:30 Terminological variation for effective communication, Manuel Célio Conceição

12:30–12:55 It is not about what you want to say, it is about what I need to know, Alexandra Albuquerque

12:55–13:20 Terminologies and knowledge diffusion in cultural heritage: a multilingual dialogue for professional communication, Maria Teresa Zanola

13:20–13:45 Ancient and new means for terminological communication, Paolo Frassi & Claudio Grimaldi

13:45–14:10 Conference interpretation in the age of the covid-19 pandemic: some notes on the disruptive effect of technology, Veronica Manole

14:10–14:30 General discussion and Summary/report of the panel, Maria Teresa Zanola

12:00–12:30 Proximity Level Model (PLM). Time and space in edgeless organizational communication, Enric Castelló

12:30–13:00 CSR communication during the wicked climate crisis, Meri Frig & Niina Uusitalo

13:00–13:30 Who is responsible and how? Foucauldian self-writing as CSR communication, Visa Penttilä

13:30–14:00 Postfeminist consumer identities in CSR communication in the context of fashion, Cecilia Hjerppe

14:00–14:30 Companies in the quest for the common good – A communicational perspective to corporate activism, Saija Jantunen & Heidi Hirsto

15:00–16:30 (UTC+2) Sprachen, Diskurse und Kommunikationsfertigkeiten im Berufsleben und in der akademischen Welt. Ein plurilingualer Sprachmittlungsworkshop 15:00–17:00 (UTC+2)

15:00–15:10 Introduction, Henrik Nilsson

15:10–15:25 Cocooning, sheltering or nesting? Doing terminology work during a pandemic, Gearóid Ó Cleircín

15:25–15:40 Terms and conditions – cocreating and launching Catalan terminology ‘COVID-19: key concepts’ during the pandemic and lockdown, M. Antònia Julià, Cristina Bofill & Sandra Cuadrado

15:40–15:55 The COVID-19 pandemic and determinologisation, Mojca Žagar Karer

15:55–16:10 About viruses, contacts and Covid-19: terminological issues, Anca-Marina Velicu (Note: presentation in French, slides in English)

16:10–17:00 Moderated discussion about

  • Organising the remote work with terminology projects
  • Consequences of the new ways of working
  • New Covid-19 terms and concepts, media & terminology work
  • Public engagement
  • Term extraction and creation

Moderator: Úna Bhreathnach